Revize

(provádíme dle. ČSN 33 1500, ČSN 33 1600)

Kdo potřebuje el. revize?

 • Revize ČSN 33 1500 potřebuje každý majitel objektu s přívodem el. energie

 • Revize ČSN 33 1600 potřebuje každý provozovatel el. zařízení

 • Revize ČSN EN 62305 potřebuje každý majitel objektu s LPS (hromosvodem)

 • Revize potřebují firmy, domácnosti, školy, SVJ, bytové domy, kanceláře, provozovny

Revize elektrické instalace

Povinnosti vlastníka objektu:

Každý vlastník objektu musí provádět revize elektro, pokud nějakým vhodným způsobem nepřenese tuto povinnost na případného nájemce.

Tato povinnost je dána dle:

 • zákoníku práce

 • zákonu o bezpečnosti práce č.48/1982 Sb.

 • nařízení vlády č.378/2001 Sb.

Další dobré důvody:

 • Stavíte-li, je výchozí revize elektro jedním z podkladů pro kolaudaci, případně pro připojení elektřiny rozvodnými závody.

 • V případě pojistné události na Vašem objektu, první na co se bude pojišťovna ptát je, zda máte platnou revizi elektroinstalace.

Lhůty revizí:

 • po 1/2 roce (stavba)

 • po 2-3 letech (školy, hotely, ubytovny...)

 • po 5 letech (většina objektů)

Revize elektroinstalace provádí revizní technik a jako doklad vystaví revizní zprávu obsahující naměřené hodnoty a seznam závad. Revize elektro se zpravidla provádí zároveň s revizí hromosvodů, jelikož mají obvykle stejné revizní lhůty.

Revize elektrických spotřebičů

Každý, kdo ve svém zaměstnání nebo ke svému podnikání používá elektrický spotřebič, by ji měl znát. Nejen znát, ale hlavně se jí řídit. Řeč je o České technické normě s označením ČSN 33 1600. Tato norma je platná od roku 2010 a její jednotlivá ustanovení upravují podmínky a průběh povinných revizí a kontrol elektrických spotřebičů.

Podle této normy se tedy provádí revize a kontroly nepřipevněných elektrických spotřebičů před prvním použitím, během používání i revize po každé provedené opravě spotřebiče. Pozor, tato norma se nevztahuje na elektrické spotřebiče, které jsou součástí pevného rozvodu, zdravotnické elektrické přístroje, elektrická zařízení do prostorů s nebezpečím výbuchů, strojní zařízení, svářečky a elektrická technická zařízení používaná při hornické činnosti!

Revize před každým novým použitím

Kontroly nepřipevněných spotřebičů provádí ten, kdo je užívá, a to ještě před jejich použitím – prvním i každým takzvaně „novým“ použitím. To v praxi může znamenat třeba před zahájením výuky ve škole po prázdninách nebo před ubytováním nového nájemníka či nového hosta do hotelového pokoje. Tato povinnost se tedy nevztahuje striktně jen na akt zakoupení a umístění nového spotřebiče, jak by se mohlo zdát.

K užití daného spotřebiče by měl být uživatel poučen. K tomu slouží primárně průvodní dokumenty (tedy návody na použití), ve kterých se uživatel dočte parametry spotřebiče, jak jej zapojit a používat a ostatní náležitosti. Není tedy čeho se bát, žádná povinná školení nejsou vyžadována a návod na zapojení a použití mikrovlnné trouby není těžká literatura.

Revize zajišťuje provozovatel

Revize nepřipevněných elektrických spotřebičů zajišťuje jejich provozovatel (či dlouhodobý uživatel), a to vždy při předpokládané nebo zjištěné závadě, a také pravidelně v daných lhůtách (viz tabulka níže). Dále revize provádí opravář vždy po provedené opravě. Pokud elektrický spotřebič užíváte nadměrně často, je samozřejmě nutné si lhůty individuálně zkrátit.

Vaše bezpečnost je naší profesí