Školení

Školení bezpečnosti dle NV 194/2022 Sb. §6 (dříve vyhlášky č. 50/1978 Sb.)

Provádíme školení obsluhy námi zřizovaných systému a bezpečnosti práce, to zejména s činností el. zařízení, dle norem ČSN 33 16 00.

Pro koho je vhodné školení? Pro všechny zaměstnance kteří pracují s el. zařízeními (ruční nářadí, PC, skartovačka, ...), pro manažery a také pro správce bytových domů a SVJ.

  • Školení bezpečnosti BOZP (vhodné: zaměstnanci, správci SVJ)

  • Školení NV 194/2022 Sb. §4 dříve vyhlášky č. 50/1978 §4 (vhodné: pro všechny, zejména členy SVJ a zaměstnance)

  • Školení NV 194/2022 Sb. §6-§7 dříve vyhlášky č. 50/1978 §5-§8 (vhodné: pro všechny s elektro-vzděláním)

Chcete získat NV 194/2022 Sb. §6, chybí vám odborná způsobilost? Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti ZDE.

Vaše bezpečnost je naší profesí