Školení

Školení bezpečnosti a vyhlášky 50/1978

Provádíme školení obsluhy námi zřizovaných systému a bezpečnosti práce, to zejména s činností el. zařízení, dle norem ČSN 33 16 00.

Pro koho je vhodné školení? Pro všechny zaměstnance kteří pracují s el. zařízeními (ruční nářadí, PC, skartovačka, ...), pro manažery a také pro správce bytových domů a SVJ.

  • Školení bezpečnosti BOZP (vhodné: zaměstnanci, správci SVJ)

  • Školení vyhlášky č. 50/1978 §4 (vhodné: pro všechny, zejména členy SVJ a zaměstnance)

  • Školení vyhlášky č. 50/1978 §5-§8 (vhodné: pro všechny s elektro-vzděláním)

Vaše bezpečnost je naší profesí