Poradna

(často kladené otázky - FAQ, výhody a nevýhody, zákonné povinnosti a možnosti)

Revize el. instalace a spotřebičů

Potřebuji revizi el. instalace?

 • ANO, dle normy ČSN 33 1500, je to povinností majitele objektu.

 • FO ji potřebují kvůli kontrolám (Požární ochrany, stavebního úřadu, ČOI, ...)

 • PO (soukromé osoby) tuto revizi bytů domů atd., potřebují hlavně kvůli pojištění

 • Tato revize je ve společných prostorách povinná pro bytové domy a SVJ


Kdo potřebuje revizi ručního nářadí a spotřebičů?

 • ANO, dle normy ČSN 33 1600 (především podnikatelské subjekty)

 • Tuto revizi potřebují FO a PO za účelem podnikání kontrol a bezpečnosti pracovníků

 • Tzn. kanceláře, provozní haly, provozovny, obchody, výrobny, ...


Kdo může kontrolovat platnost el. revizí?

 • U osob nepodinkajících kontrolu el. instalace může kontrolovat zejména stavební úřad nebo pojišťovny v souvislosti s vyplacením pojistné události. Revize spotřebičů u domácností není nutná.

 • U osob podnikajících nebo PO revize instalace nebo nářadí a spotřebičů může kontrolovat téměř každý úřad, nejčastěji: stavební úřad, obchodní inspekce, požární kontrola.


Jaké jsou lhůty pro el. revize?

 • Nejčastější lhůta pro kontrolu el. instalace dle ČSN 33 15 00 je 5let. Ale může být i kratší v závislosti na prostředí a objektu instalace. (např.: dřevostavby, nebezpečné prostory)

 • Lhůty platnosti revizí nářadí a spotřebičů jsou od 6měsíců až po 2roky. V závislosti na typu a prostředí použití zařízení (prodlužovací přívod používaný venku - 6měsíců, kancelářské vybavení - 2roky)

 • Revizní lhůta pro kontrolu LPS (hromosvodu) je dle ČSN EN 62305 nově 4roky.

Kamerové systémy

Kamerové systémy ve firmách?

 • ANO, je možné instalovat.

 • Je nutné respektovat nařízení GDPR více na www.uoou.cz

 • Prostory musí být náležitě označené nálepkou "prostor je monitorován"

 • Vhodné je toto upozornění vložit již do pracovních smluv

 • Kamery nesmí sledovat prostory jako: toalety, šatny, ...

 • Na provozování kamerového systému není nutný zvláštní souhlas, jen dokumentace


Kamerové systémy v bytových domech a SVJ?

 • ANO, je možné provozovat - vyjádření SČMBD

 • Je nutné respektovat nařízení GDPR více na www.uoou.cz

 • Prostory musí být náležitě označené nálepkou "prostor je monitorován"

 • Na provozování kamerového systému není nutný zvláštní souhlas, jen dokumentace

 • Kamerový systém by ale neměl natáčet například vstupy do jednotlivých bytů

 • Nesmí být nahráváno veřejné prostranství (chodník, hřiště, parkoviště, ...)

 • Záznamy mohou být uchovány jen 7dní (max. 14dní)

 • S instalací kamerového systému musí souhlasit členská schůze


Kamerové systémy pro soukromá použití

 • ANO, je možné provozovat

 • Je nutné respektovat nařízení GDPR více na www.uoou.cz

 • Prostory musí být náležitě označené nálepkou "prostor je monitorován"

 • Není nutný žádný zvláštní souhlas

 • Je nutné monitorovat jen vlastní pozemky a budovy, nikoliv sousední nebo veřejné


Přístupové systémy

Jaké jsou výhody přístupového systému?

 • Rychlost otevírání

 • Možnost použití MT nebo aplikace

 • Relativní bezpečnost

 • Cena čipu je zhruba 1/3

 • Možnost monitorování přístupů z hlediska bezpečnosti (kdo kdy kam)

 • Jeden čip pro všechny vstupy

 • Možnost propojení s kamerovým systémem

 • Přidání nebo odebrání čipu z pohodlí domova (z vašeho PC)

 • Přístup přes internet (volitelná možnost)


Nevýhody

 • Cena za počáteční instalaci (nabízíme možnost částečných plateb nebo pronájmu)

 • Mohou nastat poruchy (nabízíme dohled a servisní služby)

 • Zbytečné obavy uživatelů


Je zapotřebí nějaká zvláštní legislativa nebo povolení?

 • Ne, jen souhlas uživatele čipu

Školení

Kdo potřebuje školení?

 • školení bezpečnosti práce a prevence úrazu potřebuji každý kdo dělá jakoukoliv činnost ne jen soukromě (zaměstnanci, učitelé, členové výboru, ...)

 • školení NV 194/2022 Sb. (vyhlášky 50/1978) §4 - osob znalých potřebuje každý kdo používá el. zařízení na místech kde nejsou proudové chrániče a je starší 18ti let


Je školení opravdu nutné?

 • Ano, je nutné (i když je většinou bez postihů a kontrol)

 • Většinou potřebu školení si uvědomíme až když se stane nehoda nebo nějaký bezpečnostní problém

 • Je lepší těmto situacím předcházet - tímto školením

 • Školením poté nenese vinu provozovatel (ředitel, management, zaměstnavatel, předseda SVJ) ale proškolená osoba (pracovník, zaměstnanec, ...)


Školení pro zaměstnance

 • Každý zaměstnanec takové školení potřebuje

 • V případě neproškolení všechna vina padá na zaměstnavatele nebo provozovatel

 • Je velmi výhodné až nutné provádět školení BZOP, první pomoci a 50/1978 §4


Školení pro školy

 • Každý zaměstnanec školy potřebuje minimálně školení BOZP, první pomoci a (50/1978 dle §4 a §11) NV 194/2022 Sb. §4


Školení pro SVJ a členy výboru

 • Potřebují minimálně školení el. bezpečnosti (vyhlášky 50/1978) NV 194/2022 Sb. dle §4

Chybí vám odborná způsobilost?

Kdo potřebuje odbornou způsobilost?

Chcete vykonávat profesi elektrikáře a získat zkoušky dle NV 194/2022 Sb. §6 (dříve vyhlášky č. 50/1978)? K tomu je zapotřebí středoškolské vzdělání v oboru elektrotechnika a nebo musíte získat "úplnou profesní kvalifikaci". Dnes je to možné díky zákonu č. 176/2006 Sb.

Přihláška ke zkoušce ZDE.

Internet

Rady pro bytové domy a SVJ

Běžný bytový dům má cca 21 bytových jednotek. Většina nájemníků je i uživateli internetu (cca 70% - 15BJ). Vezmeme-li v úvahu, že tedy 15 bytových jednotek platí za internet celkem 15 x 400Kč máme zde cenu 6000Kč/měs. V takovém případě může SVJ koupit 1x internet ve vyšší kvalitě a rychlosti než jeden uživatel, tedy např. za 2000Kč/měs. udělat si vlastní rozvod internetu který je také možné použít pro přístupový nebo kamerový systém a tím dojde k celkové úspoře 4000Kč/měs. A navíc takové služby může využívat 100% uživatelů bytových jednotek za stejnou cenu 2000Kč/měs. kterou může platit SVJ. S takovou instalací vám rádi pomůžeme. Dohodněte se a nenechte vydělávat již tak velké a bohaté společnosti.